Đắk R'Moan – Wikipedia tiếng Việt


Đắk R'Moan

Địa lý
Dân số
 
Hành chính
Quốc gia
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh
Đắk Nông
Thị xã
Gia Nghĩa

Đắk R'Moan là một xã thuộc thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Nam Tây Nguyên, Việt Nam.

Đăk R'Moan có 4.956 ha diện tích tự nhiên và 4.045 người.

Địa giới hành chính xã Đắk R'Moan: Đông giáp xã Quảng Thành và phường Nghĩa Phú; Tây giáp huyện Đắk R'lấp; Nam giáp huyện Đắk R'lấp; Bắc giáp huyện Đắk Song.  • Nghị định của Chính phủ Việt Nam số 82/2005/NĐ-CP.0 comments: