Ban hợp ca Thăng Long – Wikipedia tiếng ViệtBan hợp ca Thăng Long là một ban hợp ca gia đình, được thành lập năm 1949 tại Hà Nội.[1] Khi chuyển vào Nam sinh sống, nó được xem là ban hợp ca nổi tiếng nhất tại Sài Gòn trước năm 1975, gắn liền với phòng trà Đêm Màu Hồng, trình bày những nhạc phẩm bất hủ của các nhạc sĩ đã nổi danh từ thời tiền chiến, nổi bật là nhạc sĩ Phạm Đình Chương và Phạm Duy.Gồm 5 người:

0 comments: