Ban Pong (xã) – Wikipedia tiếng Việt


Ban Pong (បានប៉ុង)

Quốc gia
Campuchia
Vùng
Tỉnh Ratanakiri
Địa khu
Veun Sai

Ban Pong (tiếng Khmer: បានប៉ុង) là một xã ở huyện Veun Sai ở đông bắc Campuchia. Xã này có 2 làng và có tổng cộng dân số 1.795 người.[1] Cuộc bầu cử hội đồng năm 2007, tất cả năm ghế đều thuộc Đảng Nhân dân Campuchia.[2] Việc chuyển nhượng đất là một vấn đề nghiêm trọng vừa phải ở Ban Pong.[3])


Làng[1][4]Dân số[1]
(1998)
Tỷ lệ giới tính[1]
(nam/nữ)
(1998)
Số
hộ[1]
(1998)
Ghi chú
Ban Pong (hay Pong)8050,93133
Baan Fang (hay Ban Hvang)9900,94171


  1. ^ a ă â b c "Final Population Totals, Rotanak Kiri Province, 1998". Viện Thống kê quốc gia Campuchia. Tra cứu 6-6-2008.

  2. ^ "Official Results of the 2007 Commune Councils Election in Ratank Kiri". [sic] National Election Committe, No 4.58/07 NEC.SG.PIB (18-4-2007). Tra cứu 6-6-2008.

  3. ^ "Land Alienation in Indigenous Minority Communities - Ratanakiri Province, Cambodia". NGO Forum on Cambodia (8/2006). Tra cứu 6-6-2008.

  4. ^ "Commune name: Ratanak Kiri (រតនគីរី)". Viện Thống kê quốc gia Campuchia. Tra cứu 6-6-2008.


Bản mẫu:Ratanakiri Province


0 comments: