Hải Triều (định hướng) – Wikipedia tiếng Việt


Hải Triều có thể là:


  • Nhà lý luận marxist Hải Triều

  • Sông Hải Triều, tức sông Luộc hiện nay

  • Xã Hải Triều thuộc huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

  • Xã Hải Triều thuộc huyện Hải Hậu, Nam Định

  • Làng Hải Triều thuộc huyện Ninh Hòa, Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa.

  • Làng Hải Triều, tên nôm là làng Hới, nằm ở ngã ba đầu nguồn sông Luộc, thuộc xã Tân Lễ huyện Hưng Hà Thái Bình, xưa nổi tiếng với nghề dệt chiếu, là quê hương của các danh nhân: Nguyễn Thị Lộ, trạng nguyên Việt Nam Phạm Đôn Lễ.

0 comments: