Phước Hòa (định hướng) – Wikipedia tiếng Việt


Phước Hòa có thể là:  • Phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • Phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

  • Phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  • Xã Phước Hòa, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

  • Xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

  • Xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

  • Xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

0 comments: