Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt


Quân khu 5 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là một trong 7 quân khu của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội chiến đấu bảo vệ vùng Nam Trung Bộ Việt Nam bao gồm Tây Nguyên và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.[1]


Các quân khu hiện tại của Việt Nam
 • Ngày 16/10/1945, thành lập Chiến khu 5Chiến khu 6.[2]
 1. Chiến khu 5 gồm các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum do ông Cao Văn Khánh làm Khu trưởng và ông Nguyễn Chánh làm Chính ủy.

 2. Chiến khu 6 gồm các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Lắc, Lâm Viên và Đồng Nai Thượng do ông Trần Công Khanh, sau đó là ông Nguyễn Tế Lâm làm Khu trưởng và ông Trịnh Huy Khang làm Chính ủy.
 • Ngày 26/10/1948, Khu 5, Khu 6, Khu 15 sát nhập thành Liên khu 5. Bộ chỉ huy Liên khu gồm: đồng chí Nguyễn Thế Lâm giữ quyền Tư lệnh, ông Nguyễn Chánh - Chính trị ủy viên, đến cuối năm 1948 bổ sung ông Đàm Quang Trung làm Phó Tư lệnh. Địa bàn Khu 5 từ đèo Hải Vân đến Hàm Tân, Bình Thuận[2]

 • Ngày 25/01/1955, Bộ Chính trị quyết định sát nhập 2 tỉnh Quảng Trị (từ nam sông Bến Hải vào) và tỉnh Thừa Thiên vào Liên khu 5 và thành lập 4 liên tỉnh trực thuộc Liên khu 5 gồm: Liên tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam; Liên tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên; Liên tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Viên và Đồng Nai Thượng (Lâm Đồng); Liên tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc. Ngày 25/01/1956, Bộ Chính trị quyết định sáp nhập Liên tỉnh Quảng Trị, Liên tỉnh Thừa Thiên, Liên khu 5 vào tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên (nay là tỉnh Thừa Thiên - Huế) thành Quân khu 5 và Quân khu 6.

 • Ngày 27/7/1961, thành lập Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh Quân khu 6.[2]
 1. Quân khu 5 gồm các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai do ông Nguyễn Đôn làm Tư lệnh kiêm Chính ủy.

 2. Quân khu 6 gồm các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Lắc, Quảng Đức, Tuyên Đức, Lâm Đồng do ông Y Blốc Êban làm quyền Tư lệnh.
 • Ngày 27/4/1965, Quân khu Trị Thiên Huế thành lập tách ra từ Quân khu 5.

 • Quân khu đã thành lập thêm 3 sư đoàn bộ binh: Sư đoàn 307 (03/7/1978), Sư đoàn 309 (06/9/1978) và Sư đoàn 315 (29/02/1979), đồng thời thành lập Mặt trận 579.[2]

 • Hiện nay, phạm vi bảo vệ của Quân khu 5 bao gồm toàn bộ vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trừ Bình Thuận và Lâm Đồng.

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]


Tổ chức chung[sửa | sửa mã nguồn]


Từ năm 2006 thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong Quân đội.[3] Tổ chức Đảng bộ trong Quân khu 5 theo phân cấp như sau:


 • Đảng bộ Quân khu 5 là cao nhất.

 • Đảng bộ Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật, các Sư đoàn, Lữ đoàn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (tương đương cấp Sư đoàn)

 • Đảng bộ các đơn vị cơ sở trực thuộc các Cục, Sư đoàn (tương đương cấp Tiểu đoàn và Trung đoàn)

 • Chi bộ các cơ quan đơn vị trực thuộc các đơn vị cơ sở (tương đương cấp Đại đội)

Thành phần[sửa | sửa mã nguồn]


Về thành phần của Đảng bộ Quân khu 5 thường bao gồm như sau:


 1. Bí thư: Chính ủy Quân khu 5

 2. Phó Bí thư: Tư lệnh Quân khu 5

Ban Thường vụ


 1. Ủy viên Thường vụ: Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng

 2. Ủy viên Thường vụ: Phó Tư lệnh về động viên

 3. Ủy viên Thường vụ: Phó Tư lệnh về quân sự, chính sách

Ban Chấp hành Đảng bộ


 1. Đảng ủy viên: Phó Tư lệnh

 2. Đảng ủy viên: Phó Tư lệnh

 3. Đảng ủy viên: Phó Chính ủy

 4. Đảng ủy viên: Cục trưởng Cục Chính trị

 5. Đảng ủy viên: Phó Tham mưu trưởng

 6. Đảng ủy viên: Phó Tham mưu trưởng

 7. Đảng ủy viên: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 315

 8. Đảng ủy viên: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 305 hoặc Sư đoàn 307

 9. Đảng ủy viên: Cục trưởng Cục Hậu cần hoặc Cục trưởng Cục Kỹ thuật

 10. Đảng ủy viên: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

 11. Đảng ủy viên: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

 12. Đảng ủy viên: Lữ đoàn trưởng

Cơ quan trực thuộc[sửa | sửa mã nguồn]


 • Văn phòng[4]

 • Thanh tra[5]

 • Phòng Tài chính

 • Phòng Khoa học Quân sự

 • Phòng Thông tin KHQS

 • Phòng Điều tra hình sự

 • Phòng Cứu hộ cứu nạn

 • Phòng Kinh tế

 • Tòa án Quân sự Quân khu 5

 • Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 5

Bộ Tham mưu[6][sửa | sửa mã nguồn]


 • Tham mưu trưởngː Thiếu tướng Thái Đại Ngọc

 • Phó Tham mưu trưởngː Đại tá Lê Ngọc Hải

 • Phó Tham mưu trưởngː Đại tá Tống Phú

 • Phó Tham mưu trưởngː Thiếu tướng Phạm Ngọc Tính

 • Phó Tham mưu trưởngː Đại tá Đoàn Văn Tâm

Cục Chính trị[7][sửa | sửa mã nguồn]


 • Chủ nhiệm: Đại tá Trương Thiên Tô

 • Phó Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Hữu Chỉnh

 • Phó Chủ nhiệm: Thiếu tướng Hà Huy Long

 • Phó Chủ nhiệm:

Cục Hậu cần[8][sửa | sửa mã nguồn]


 • Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Lên

 • Chính uỷ: Đại tá Nguyễn Thanh Xuân

Cục Kỹ thuật[9][sửa | sửa mã nguồn]


Đơn vị trực thuộc Quân khu[sửa | sửa mã nguồn]


Đơn vị trực thuộc Cục[sửa | sửa mã nguồn]


 • Đoàn KTQP 207, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam[26]

 • Tiểu đoàn Đặc Công 409, Bộ Tham mưu[27]

 • Tiểu đoàn Phòng Hóa 78, Bộ Tham mưu[28]

 • Tiểu đoàn Trinh Sát 32, Bộ Tham mưu[29]

 • Tiểu đoàn Vệ Binh 8, Bộ Tham mưu[30]

 • Xưởng Công Binh X340, Bộ Tham mưu[31]

 • Báo Quân khu 5, Cục Chính trị[32]

 • Bảo tàng Quân khu 5, Cục Chính trị[33]

 • Xưởng in Quân khu 5, Cục Chính trị[34]

 • Bệnh viện Quân y 13, Cục Hậu cần[35]

 • Bệnh viện Quân y 17, Cục Hậu cần[36]

 • Bệnh viện Quân y 87, Cục Hậu cần[37]

 • Tiểu đoàn 6, Cục Hậu cần[38]

 • Kho K52, Cục Kỹ thuật[39]

 • Kho K55, Cục Kỹ thuật[40]

 • Xưởng Ô tô X387, Cục Kỹ thuật[41]

 • Xưởng Thông tin • 1966-1967, Hoàng Văn Thái, Đại tướng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam.

 • 1975-1976, Chu Huy Mân, Đại tướng, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

 • 1977-1980, Đoàn Khuê, Đại tướng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam

 • 1981-1990, Nguyễn Huy Chương, Trung tướng

 • 1991-1996, Tiêu Văn Mẫn, Trung tướng

 • 11.1996-7.2006, Nguyễn Thành Út, Trung tướng

 • 8.2006-2007, Nguyễn Văn Thảng, Trung tướng

 • 2008-2010, Nguyễn Thành Đức, Trung tướng

 • 2010-7.2011, Đào Duy Minh, Trung tướng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị (2011-2014)

 • 7.2011-nay, Trần Quang Phương, Thiếu tướng (2011)[44], Trung tướng (9.2015)[45]

Tham mưu trưởng qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]


 • 7.1961 - 2.1975, Võ Thứ (1923-1999) Trung tướng, bí danh Võ Huynh, Võ Miết, Võ Ngọc.

 • Vương Tuấn Kiệt (1920-2015), Thiếu tướng[46]

 • Phan Thanh Dư, Thiếu tướng, Nguyên Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Mặt trận 579, Quân khu 5.

 • 1996-1998, Trần Minh Thiệt (1945-1998) Thiếu tướng (1998), mất do tại nạn máy bay tại Lào

 • 1999-2005, Huỳnh Ngọc Sơn, Trung tướng (2004), Tư lệnh Quân khu 5(2005-2007), Phó Chủ tịch Quốc hội (2007-2016)

 • 2005-5.2010, Nguyễn Văn Tuyên, Trung tướng (2011), nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng (2010-2015)

 • 5.2010-10.2010, Lê Chiêm, Trung tướng (2012)

 • 10.2010-4.2015, Nguyễn Long Cáng, Trung tướng (2015)[43]

 • 4.2015-5.2018, Ngô Quý Đức, Thiếu tướng (2013), nguyên Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 (2013-2015).[47][48]

 • 6.2018- nay, Thái Đại Ngọc, Thiếu tướng (2016), nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông

 • Nguyễn Chức, Trung tướng

 • 1.1970 - 7.1979, Võ Thứ, Trung tướng. Bí danh Võ Huynh, Võ Miết, Võ Ngọc.

 • Huỳnh Hữu Anh, Thiếu tướng (1983)

 • Đoàn Y Thanh, Thiếu tướng

 • Phan Hoan, Trung tướng (1988), nguyên Tư lệnh Binh chủng Thông tin

 • Châu Khải Địch, Thiếu tướng

 • Lê Huẩn, Thiếu tướng

 • Mai Tân, Thiếu tướng, Nguyên Phó Tư lệnh Chính trị Mặt trận 579, Quân khu 5.

 • Trần Ngọc Yến, Thiếu tướng (1996)

 • 2002-2009 Trần Công Thức, Thiếu tướng (2004)

 • 2003-2008 Đinh Dương, Thiếu tướng (2004)

 • 2007-2010Trần Minh Hùng, Thiếu tướng (2004), nguyên Cục trưởng Cục Quân huấn

 • 2004-2009 Võ Tiến Trung, Thượng tướng (2014), Giám đốc Học viện Quốc phòng[49]

 • 2007-2013 Rơ Ô Cheo, Thiếu tướng (2007)[50]

 • 2009-2016 Nguyễn Trọng Huy, Thiếu tướng (2010)[51]

 • 2007-2010 Lê Chiêm, Thiếu tướng, Trung tướng (2012)[42]

 • 2010-2015, Nguyễn Quy Nhơn, Thiếu tướng (2008)

 • 2013-nay, Đoàn Kiểu, Thiếu tướng (2013)[52]

 • 2015-nay, Nguyễn Đình Tiến, Thiếu tướng (2014)[53] nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5[54]

 • 2016-5.2018, Thái Đại Ngọc, Thiếu tướng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông[55]

 • 2007-2008, Nguyễn Thành Đức, Trung tướng (2008), Chính ủy Quân khu 5[56]

 • 2008-2010, Đào Duy Minh, Trung tướng (2011), Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam(2011-2015)

 • 2010 -2012, Lê Văn Hoàng, Trung tướng (2014), nay là Chính ủy Tổng cục Hậu cần (2012-nay)[57]

 • 2012-2.2015, Lê Anh Thơ, Trung tướng (2016), nay là Chính ủy Học viện Lục quân[58]

 • 3.2015-nay, Trịnh Đình Thạch, Thiếu tướng[59]

Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ nhiệm chính trị, Phó tham mưu trưởng là sĩ quan cấp tướng[sửa | sửa mã nguồn]


 • Nguyễn Nghĩa, Thiếu tướng, Nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5.

 • Dương Minh Ngọ, Thiếu tướng, Nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, Nguyên Phó giám đốc Học viện Quốc phòng.

 • Đào Duy Minh, CNCT(2006 - 2008) Chính ủy QK5 (2010-2011)

 • Nguyễn Thanh Tuấn,CNCT(2008-2010) Trung tướng (2013), Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn(2010 -2014), Tổng cục Chính trị[60]

 • Trần Quang Phương, CNCT(2010-2011) Chính ủy Quân khu 5 (2011- nay)

 • Tạ Nhân, Trung tướng (2017), nguyên Chủ nhiệm Chính trị (2012-2016), Quân khu 5[61]

 • Lê Ngọc Nam, Thiếu tướng (2016), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5(2016 - nay)

 • Hà Huy Long, Thiếu tướng (2015), Phó Chủ nhiệm - Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 5.

 • Nguyễn Viết Hoàng, Thiếu tướng, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5.[62]

 • Đặng Lê Nhị, Thiếu tướng, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5[63]

 • Võ Duy Chín, Thiếu tướng (2008), nguyên Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 5.[64]

 • Nguyễn Đức Liên, Thiếu tướng, nguyên Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 5.[65]

 • Phạm Ngọc Tính, Thiếu tướng (2014), Phó tham mưu trưởng Quân khu 5[66]

 • Nguyễn Ngọc Minh, Thiếu tướng (2011), Nguyên phó tham mưu trưởng Quân khu 5[67]

 • Nguyễn Ngọc Ân, Thiếu tướng (2012), nguyên Phó tham mưu trưởng Quân khu 5.[68][69][70]

Những Chỉ huy trưởng, Chính ủy là sĩ quan cấp tướng[sửa | sửa mã nguồn]


 • Yblok Êban, Thiếu tướng, Chủ tịch UBND đầu tiên của Tỉnh Đắc Lắc.

 • Nây Phao, Thiếu tướng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắc Lắc.

 • A Sang, Thiếu tướng, Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Kon Tum.[71]

 • Phạm Bân, Thiếu tướng, Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng.[72]

 • Võ Phi Hồng, Thiếu tướng, Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định[73]

 • Trịnh Hoàng Lâm, Thiếu tướng (1.2008), nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắc Nông.[74]

 • Lê Minh Châu, Thiếu tướng, nguyên Hiệu trưởng Trường Quân sự quân khu 5

 • Xe Cứu hộ đa năng hạng Trung SRF[75]
 1. ^ “Quân khu 5 Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng”. 

 2. ^ a ă â b c “Quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 5”. 

 3. ^ “Ngày 20 tháng 7 năm 2005, Bộ Chính trị (khoá IX) đã ra Nghị quyết 51/NQ-TW”. 

 4. ^ “Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Văn phòng Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu và văn phòng các tỉnh thành”. 

 5. ^ “Quân khu 5 thanh tra công tác quốc phòng tại Duy Xuyên”. 

 6. ^ “Bộ Tham mưu Quân khu 5 “Hành quân về nguồn””. 

 7. ^ “Cục Chính trị Quân khu 5: Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2015”. 

 8. ^ “Ngành Hậu cần Quân khu 5 phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong giúp dân phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lụt”. 

 9. ^ “Bí quyết Cục Kỹ thuật”. 

 10. ^ “Về với Sư đoàn trưởng Nguyễn Chơn”. 

 11. ^ “Sư đoàn BB305: Biên chế, sắp xếp quân nhân dự bị đạt trên 94%”. 

 12. ^ “Sư đoàn 315 (Quân khu 5) kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập”. 

 13. ^ “Nghĩa tình lính Sư đoàn “Ba Lẻ Bảy””. 

 14. ^ “Lữ đoàn Pháo binh 572: Tăng cường huấn luyện thực hành, sát thực tế chiến đấu”. 

 15. ^ “Tô thắm truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng””. 

 16. ^ “Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì”. 

 17. ^ “Lữ đoàn Công binh 280: Thực hiện có hiệu quả 3 đột phá”. 

 18. ^ “Lữ đoàn Thông tin 575 Quân khu 5 kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống”. 

 19. ^ “Việc cuối năm ở Lữ đoàn 574”. 

 20. ^ “Hậu cần Lữ đoàn Phòng không 573 chăm lo đời sống bộ đội”. 

 21. ^ “Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trường Quân sự Quân khu 5: 50 năm, một chặng đường vẻ vang”. 

 22. ^ “Trường cao đẳng nghề số 5 quân khu 5”. 

 23. ^ “Quân khu V tổ chức hội thi chiến lệ năm 2013”. 

 24. ^ [://congtycf15.com.vn/TourDetail.aspx?id=8 “Giúp dân phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị”]. 

 25. ^ “Công ty Vạn Tường”. 

 26. ^ “Đoàn Kinh tế - quốc phòng 207 kỷ niệm 5 năm thành lập”. 

 27. ^ "Chìa khóa vạn năng" của Bộ đội Đặc công 409”. 

 28. ^ “Quân khu 5 sơ kết 2 năm thực hiện Chính quy - Mẫu mực ngành Kỹ thuật”. 

 29. ^ “Quân khu 5 tập huấn quân báo - trinh sát năm 2015”. 

 30. ^ 'Xã laptop' vùng cao”. 

 31. ^ ““Bệnh viện” của trang thiết bị kỹ thuật công binh”. 

 32. ^ “Báo quân khu 5”. 

 33. ^ “Điểm tham quan Bảo tàng Quân khu 5”. 

 34. ^ “Nhớ năm tháng “tay súng, tay thợ””. 

 35. ^ “Trải nghiệm ở Bệnh viện Quân y 13”. 

 36. ^ “Bệnh viện Quân y 17 không dung túng “xe dù bến cóc””. 

 37. ^ “Không có bác sĩ nào của bệnh viên Quân y 87 tham gia phẫu thuật”. 

 38. ^ “Cục Hậu cần: Khởi công xây dựng dự án Kho xăng dầu dữ trữ chiến lược miền Trung”. 

 39. ^ “Màu xanh Kho K52”. 

 40. ^ “Thêm những công trình mới ở Quế Trung”. 

 41. ^ “Quy hoạch khu vực xưởng 387 thành nơi ở cho quân nhân”. 

 42. ^ a ă “Tư lệnh Quân khu V: 'Dự án ở Hải Vân là bài học cho cả nước'”. 

 43. ^ a ă â “Diễn tập bắn đạn thật trên biển”.  Lỗi chú thích: Thẻ <ref> không hợp lệ: tên “:3” được định rõ nhiều lần, mỗi lần có nội dung khác

 44. ^ “Trung đoàn 143 thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2015”. 

 45. ^ “Những ý kiến tâm huyết”. 

 46. ^ “Thiếu tướng Vương Tuấn Kiệt; nguyên Phó Tư lệnh, kiêm Tham mưu trưởng”. 19/4/2015. Truy cập 21/4/2015. 

 47. ^ “Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và đón Tết Nguyên đán Ất Mùi”. 18/2/2015. Truy cập 21/4/2015. 

 48. ^ “Quân khu 5 triển khai nhiệm vụ phòng, chống giảm nhẹ thiên tai năm 2015”. 

 49. ^ “Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày khởi nghĩa Ba Tơ:”. 

 50. ^ “Bản anh hùng ca đường số 7”. 

 51. ^ “Phó tư lệnh Quân khu 5 - Thiếu tướng Nguyễn Trọng Huy đến thăm đồng bào xã An Toàn”. Truy cập 21/4/2015. 

 52. ^ “Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng quà gia đình chính sách”. Truy cập 21/4/2015. 

 53. ^ “Tàu Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản thăm thành phố Đà Nẵng”. 18/4/2015. Truy cập 21/4/2015. 

 54. ^ “Thiếu tướng Nguyễn Long Cáng giữ chức Tư lệnh Quân khu 5”. 

 55. ^ “Bàn giao Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông”. 

 56. ^ “Bổ nhiệm, thăng quân hàm, cấp bậc một số quân nhân”. 

 57. ^ “Tổng kết công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61”. 

 58. ^ “Quân khu 5 triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015”. 

 59. ^ “Thanh niên các địa phương nô nức lên đường nhập ngũ”. 

 60. ^ “Thăng quân hàm cấp tướng và bổ nhiệm chức vụ cho 49 sĩ quan cao cấp Quân đội - See more at: http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Thang-quan-ham-cap-tuong-va-bo-nhiem-chuc-vu-cho-49-sy-quan-cao-cap-Quan-doi/20089/8433.vgp#sthash.82aAXGIz.dpuf”. 

 61. ^ “Sâu đậm tình quân dân”. 

 62. ^ “Thiếu tướng Nguyễn Viết Hoàng-PTMT Quân khu kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện”. 3 tháng 2 năm 2015. Truy cập 21/4/2015. 

 63. ^ “Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ dập lửa cứu rừng”. 22/6/2014. Truy cập 21/4/2015. 

 64. ^ “Quân khu 5 gặp mặt các gia đình quân nhân hiếm muộn”. 3 tháng 11 năm 2014. Truy cập 21/4/2015. 

 65. ^ “Quân khu 5: kiểm tra công tác SSCĐ và chúc Tết các đơn vị”. 2 tháng 6 năm 2015. Truy cập 21/4/2015. 

 66. ^ “Đoàn công tác của BTLQK thăm, tặng quà tại huyện đảo Lý Sơn”. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2015. 

 67. ^ “Đại tá Nguyễn Ngọc Minh được thăng quân hàm thiếu tướng”. 

 68. ^ “Quân khu 5: Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng – an ninh”. 

 69. ^ “Bộ Tư lệnh QK5 thăm các gia đình có người chết và mất tích ở Quảng Ngãi”. 

 70. ^ “Chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt 2 năm 2012 cao hơn các năm trước”. 

 71. ^ “Tướng A Sang - Chuyện bây giờ mới kể”. 

 72. ^ “Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Thiếu tướng Phạm Bân”. 

 73. ^ “Tướng về hưu trên "miền đất võ"”. 

 74. ^ “Vẹn nguyên chất lính…”. 

 75. ^ “trang bị mới của Binh chủng Công binh”. 
0 comments: