San José – Wikipedia tiếng Việt


San José – hoặc dạng Anh hóa là San Jose – trong tiếng Tây Ban Nha là Thánh Giuse.

Hai thành phố lớn trên thế giới có chung tên San José:


Ngoài ra, đây là tên của


 Argentina:
 Belize:
 Chile:
 Colombia:
 Costa Rica:
 • San José, Costa Rica, thủ đô

 • San José (tỉnh của Costa Rica), tỉnh

 • San José (tổng), tổng ở tỉnh San José

 • San José de Alajuela, một làng và quận ở tổng Alajuela ở tỉnh Alajuela

 • San José de Atenas, một quận ở tổng Atenas của tỉnh Alajuela

 • San José de El Amparo, một làng tại quận El Amparo ở tổng Los Chiles ở tỉnh Alajuela

 • San José de Grecia, một làng và quận ở tổng Grecia của tỉnh Alajuela

 • San José de Naranjo, một quận ở tổng Naranjo của tỉnh Alajuela

 • San José de San Isidro, một quận ở tổng San Isidro ở tỉnh Heredia

 • San José de Upala, cũng gọi là Pizote, một quận ở tổng Upala ở tỉnh Alajuela

 • San José de la Montaña de Barva, một làng và quận ở tổng Barva ở tỉnh Heredia

 • San José Sur de Atenas, một làng ở quận San José ở tổng Atenas tại tỉnh Alajuela
 Guatemala:
 Northern Mariana Islands:
 Mexico:
 Panama:
 Paraguay:
 Peru:
 Philippines:
 • San Jose, Antique

 • San Jose, Batangas

 • San Jose, Bulacan

 • San Jose, Camarines Sur

 • San Jose, Negros Oriental

 • San Jose, Northern Samar

 • San Jose City, Nueva Ecija

 • San Jose, Occidental Mindoro

 • San Jose, Romblon

 • San Jose, Samar

 • San Jose, Surigao del Norte

 • San Jose, Tarlac

 • Thành phố San Jose del Monte, Bulacan
 United States:
 Uruguay:


0 comments: