Hồng Giang – Wikipedia tiếng Việt


Hồng Giang có thể chỉ:


  • Xã Hồng Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

  • Xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

  • Đô thị cấp huyện Hồng Giang thuộc địa cấp thị Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

  • Khu quản lý Hồng Giang thuộc địa cấp thị Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

0 comments: