Olive Riley – Wikipedia tiếng Việt


Olive Riley
Sinh
20 tháng 10 năm 1899
Broken Hill, New South Wales, Úc
Mất
12 tháng 7 năm 2008
Úc

Olive Riley là người viết blog (blogger) người Úc già nhất thế giới tính đến ngày 12 tháng 7 năm 2008.

  • Blog của Olive Riley

  • 108 tuổi vẫn chơi blog

  • Blogger già nhất thế giới ngừng gõ phím


0 comments: