Veun Sai – Wikipedia tiếng Việt


Huyện Veun Sai (tiếng Khmer: វើនសៃ) là một huyện ở tỉnh Ratanakiri, đông bắc Campuchia. Thị xã Veun Sai nằm ở huyện này. Veun Sai nằm cách Banlung 38 km về phía bắc theo đường bộ và nằm bên sông Tonlé San. Bên kia sông là một làng nhỏ người Hoa và người Lào.Huyện này được chia thành 9 xã (khum)[1], các xã này lại được chia thnahf 34 làng (phum).
Khum (xã)Phum (làng)
Ban PongBan Pong, Ban Hvang
Hat PakHat Pak, Veun Hay, Lam Poar
Ka ChounKa Choun Leu, Ka Choun Kraom, Vang, Vay, Tiem Leu, Kok Lak
Kaoh PangPa Tang, Lam av, Pa Hay
Kaoh PeakKaoh Peak, Phak Nam, Khun
Kok LakLa Lai, Rak, La Meuy, Trak
Pa KalanPa Kalan, Kampong Cham
Phnum KokPhnum Kok Lav, Phnum Kok Prov, Kalai Ta Vang, Kalai Sapun, Tiem Kraom
Veun SaiVeun Sai, Pak Kae, I Tub, Thmei, Ka Lan, Kang Nak
0 comments: