Vinh Tân – Wikipedia tiếng Việt


Vinh Tân là một phường của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bắc Trung Bộ, Việt Nam được thành lập vào tháng 4 năm 2008 do xã Vinh Tân cũ được ghép cùng một phần của xã Hưng Thịnh. Phường có diện tích tự nhiên 512,18 ha và 11.057 người.
Phường Vĩnh Tân giáp phường Trung Đô ở phía Đông; giáp xã Hưng Chính và huyện Hưng Nguyên ở phía Tây; giáp xã Hưng Lợi, xã Hưng Thịnh và huyện Hưng Nguyên phía Nam, giáp phường Hồng Sơn và phường Cửa Nam ở phía Bắc.
  • Nghị định của Chính phủ Việt Nam số 45/2008/NĐ-CP.


0 comments: