Liên minh dân chủ tiến bộ (Guinea Xích đạo)


Liên minh Dân chủ Tiến bộ (tiếng Tây Ban Nha: Alianza Democática Progresista ) là một đảng chính trị ở Guinea Xích đạo. Nhân vật nổi bật nhất của nó là Victorino Bolekia Bonay, Thị trưởng Malabo và là người đầu tiên được bầu chọn một cách dân chủ vào chức vụ đó. [ và ông đã bị chính quyền giam giữ trong các cuộc bầu cử. [ khi nào? ]


visit site
site

0 comments: